Automatické šroubování

GAP – kontrol

Hlava šroubu je před zašroubováním přeměřena a je vypočítána nová hodnota hloubky zašroubování – po zašroubování je výška mezi obrobkem a hranou hlavy šroubu přeměřena a tyto dvě hodnoty jsou porovnány – tím je dosaženo maximální kontroly dosednutí hlavy šroubu na podložku.

- Nulová chybovost

- Vhodné pro výroby s vysokým důrazem na kvalitu