Dávkování

Bezkontaktní mikrodávkování

Tato skupina dávkovacích ventilů je zvláště ceněna ve výrobě, která vyžaduje extrémně krátké dávkovací cykly a velmi malé objemy (již od 1 ŋl). Tyto ventily umožňují dávkovat až 2000 krát (mikro kapky) za sekundu, a to objemy od 0,001 až po několik µl. Vše závisí na typu dávkovací jednotky a dávkovaném produktu.

Dávkovací cyklus lze řídit tak aby dávkoval bod za bodem či kontinuálně tak, aby vytvořil linii. Tento ventil dokáže bezkontaktně dávkovat z určité vzdálenosti a to buď použitím ploché trysky nebo použitím dávkovací jehly.

Tyto ventily mohou být použity k dávkování olejů, maziv, lepidel, tmelů a prakticky všech typů agresivních i neagresivních kapalin s vysokou i nízkou viskozitou.