Dávkování

Volumetrické dávkování

Skupina dávkovacího vybavení tvořená vysoce přesnými volumetrickými ventily pracuje nezávisle na vnějších podmínkách.

Vícekrokový proces dávkování zaručuje přesné a opakovatelné dávkování, které je zcela nezávislé na externích parametrech jako je okolní teplota či viskozita produktu. Kvalita dávkovaného objemu je také nezávislá na tlaku přiváděného produktu.

Dávkovací čas je možný již od cca 0,25 sekundy. 

Objem dávky pro jeden cyklus může být nastaven od 0,1 mm³ do 1 cm³ v závislosti na druhu ventilu. Přesnost dávkování je v závislosti na typu ventilu, již od 0.1%.