Nýtování a tváření

Nýtovací technologie

Radiální nýtování je považováno za nejmodernější nýtovací technologii a je využíváno všude tam, kde jsou vyžadovány spoje vysoké kvality. Aktuální vývoj umožňuje provést i spoje, které byly dříve zhotovovány pouze pomocí speciálních technologií.

Nástroj je vychýlený ze svislé osy a vykonává hypocykloidní pohyb, který umožňuje jemné a vysoce kvalitní tváření materiálu. Šetrného tváření se dosahuje relativně nízkou axiální silou a malou kontaktní plochou mezi nýtem a nástrojem. Díky vychýlení nástroje ze svislé osy a jeho hypocykloidní dráze teče materiál převážně v radiálním směru.

radialní nýtování