Ochrana před laserem

Mobilní zástěny

Ochranné brýle chrání pouze pokud jsou nasazeny. Jsou pracoviště, kde lze obtížně zajistit, že všichni pracovníci nebo všechny osoby vyskytující se v daném prostoru budou mít nasazeny ochranné brýle vždy když je to potřeba.

Jsou to taková pracoviště, kde se vyskytují pracovníci s různými pracovními úkoly nebo kde je častá změna pracovních činností a rovněž pracoviště, kde se mohou vyskytovat laici. Tam všude naleznou uplatnění mobilní zástěny. Mobilní zástěny se rovněž hodí použít v místech, kde lze předpokládat  častou změnu uspořádání pracovního prostoru.

Takové prostory jsou:

  • vývojové a testovací laboratoře
  • ordinace dentální a estetické medicíny
  • operační sály

Mobilní zástěny mohou být v různých provedeních:

  • závěsy ze speciálních tkanin v rámech na kolečkách nebo zavěšené na stropních kolejnicích
  • zástěny z pevných lamel nebo desek (a to i průhledných)- přenosné nebo jako stěny sestavené ze stavebnicových systémů
  • lehké paravány na stojanech nebo na kolečkách

Kompletní portfolio produktů laserové ochrany laservision naleznete zde.

Nabízíme:

  • Ochranné brýle
  • Ochranné segmenty (pro integraci do stanic)
  • Mobilní zástěny
  • Další ochranné pomůcky