Značící lasery

YAG Lasery

Přesněji Nd:YAG lasery jsou kategorií produktů MACSA, která prošla dlouholetým vývojem, kdy byl kladen důraz na kompaktní design a vysoké rozlišení tisku.

YAG lasery je možné s úspěchem použít na značení široké škály plastů, kde u drtivé většiny YAG lasery dosahují výrazného kontrastu tisku a tím jsou schopny zajistit dobře čitelné a především permanentní značení. Krom plastů je možné YAG lasery značit i vysoce opticky reflexní plochy kovů, kde rovněž dosahuje vynikajících kontrastů tisku.

Nová technologie 16bit DAC zajišťuje vysoké rozlišení tisku srovnatelné s rozlišením fotografie a tím je možné řadu D5000 využít na tisk textu a především fotografií a obrázků na ID kartách.

NANO-D

NANO YAG lasery z Macsa jsou malé a kompaktní, cenově srovnatelná s tradičními technologiemi značení. Jsou vhodné do průmyslových aplikací pro drobné gravírování a značení výrobků. Dokáží označit velkou řadu plastových a kovových materiálů. Lze je snadno nainstalovat a integrovat díky jejich kompaktní konstrukci.

Výkon: 4, 6 a 20W
Rozměry: 725.5 x 168 x 190 mm
Tiskové pole: 60 x 60 mm, 100 x 100 mm

 

D-5000

Výkony: 10, 20W
Tiskové pole– dle čočky: 55×55 mm, 100×100 mm, 160×160mm  a 200x200 mm
Ovládání: Handheld terminál, Touch screen a Marca SW pro PC
Vlnové délky:  1064 Nm, Green – 532nm

 

  

D-5000 GREEN

Tímto typem laseru, pracujícím na vlnové délce 532nm, lze značit plasty, se kterými nereaguje infračervená vlnová délka 1064nm. Disponuje vyšším koeficientem absorpce záření v polovodičových materiálech. Proto je ideální pro fotoeletkrické aplikace ( tenké odstranění filmu), gravírování solárních článků, vrtání polovodičových desek, značení PCB, elektronické komponenty.

Výkon: 6W
Tiskové pole: 55 x 55 mm – 200 x 200 mm