Automatické šroubování

GAP – kontrol

Jak to funguje? Hlava šroubu je před zašroubováním přeměřena a je vypočítána nová hodnota hloubky zašroubování. Po zašroubování je výška mezi obrobkem a hranou hlavy šroubu přeměřena a tyto dvě hodnoty jsou porovnány. Tím je dosaženo maximální kontroly dosednutí hlavy šroubu na podložku.

  • Nulová chybovost
  • Vhodné pro výroby s vysokým důrazem na kvalitu